Het is waar: ons onderwijs heeft geen niveau meer 1

Met een triest gevoel van herkenning las ik het stuk van Kees Schuyt over de teloorgang van wat hij noemt l'esprit de finesse (Opinie & Debat, 18 september). Waar, dacht ik, helemaal waar, ik had het niet beter kunnen zeggen, hoewel het in de geest van het stuk misschien beter was geweest als ik naar nuancering had gezocht. De opmerking ,,een dozijn intellectuelen per generatie is toch niet te veel gevraagd?'' deed mij denken aan een uitspraak van mijn zoon naar aanleiding van de melding in deze krant nog geen week geleden dat jaarlijks twee miljoen mensen in China afstuderen. ,,Als daarvan maar 1 procent geniaal is'', zei hij, ,,dan komen er daar per jaar 20.000 geniale mensen bij. En dan kunnen wij het dus wel vergeten.'' Ik ben bang dat mijn zoon gelijk heeft. Zeker met de door de heer Schuyt beschreven huidige student, die aan diepgang verliest en wiens referentiekader tot Spits of Metro is afgezakt.

Ik meen trouwens dat de achterstand al eerder opgelopen wordt. Het gebrek aan stimulering op de middelbare school om tot bijzondere prestaties te komen, om boven het gemiddelde uit te steken, is schrijnend. Veel aandacht wordt gegeven aan het kunnen vinden, rapporteren en presenteren van zaken, maar de vraag waarom dingen zijn zoals ze zijn lijkt aan de gemiddelde vwo-leerling niet besteed te zijn. Het gymnasium, een laatste redplaats waar je de ontbeerde diepgang zou mogen verwachten, is (misschien met uitzondering van een enkel categoraal gymnasium) al lang geen klassieke opleiding meer, maar verworden tot een atheneum met Grieks óf Latijn in plaats van, dus niet eens meer bovenop, een ander profielkeuzevak. Dat we in Nederland in tien jaar tijd het verschil in gebruik tussen hun en hen zijn kwijtgeraakt, is niet verbazingwekkend als je beseft dat misschien alleen de leraren Nederlands en een handjevol taalpuristen nog precies weten hoe het zit maar slechts een enkeling onder hen het nog kan opbrengen om het ook in de praktijk te hanteren. En waar zou je je ook nog druk om maken als je mevrouw Maria Van der Hoeven, minister van Onderwijs nota bene, in het Journaal hoort zeggen dat het ,,ook voor hun geldt dat...''.

    • J.R.T.T. Tan Amstelveen