Graffitispuiters zijn veelal gespeend van talent

De Delftse wethouder van cultuur keert zich tegen het dwingende karakter van het actieplan tegen graffiti van de Tweede-Kamerleden Van Haersma Buma en Van Heemst. In Delft is op zijn initiatief een spoortunnel ingericht als graffiti-gedoogzone. ,,Vooral oudere spuiters hebben geen zin om moeilijk te doen, en spuiten alleen nog legaal'' (NRC Handelsblad, 17 september).

Voorzieningen voor de oudere spuiter: is dit het scenario van de nieuwe Flodderfilm? Is de oprichting van de Bond van Oudere Spuiters nabij? Zijn beleidsmakers blind? De graffitispuiters zijn voor het overgrote deel gespeend van enig talent en zijn er alleen op uit om hun `tag' ongevraagd op zoveel mogelijk plaatsen achter te laten, met een gigantische visuele vervuiling als gevolg. Het uitzicht vanuit de trein bijvoorbeeld is op veel plaatsen niet om aan te zien, niet alleen op stations, maar ook langs het traject: geluidsschermen, seinhuizen, fabrieksgebouwen, bruggen, alles is ondergeklad. En in de steden zijn zelfs woonhuizen bespoten, bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid (Churchilllaan e.o.), een van de architectonische paradepaardjes van ons land.

Onlangs werd bekend dat het aantal buitenlandse toeristen in Nederland drastisch is gedaald. Zou er soms een verband bestaan met de verloedering van onze gebouwen? Mijn buitenlandse vrienden zijn in elk geval verbijsterd.

    • Diederik Grit