Geen strenger beleid Antillianen

Het kabinet wacht de uitkomst van het advies van een Antilliaans/Nederlandse commissie af voordat er een standpunt komt over regulering van migratie van Antillianen naar Nederland. Dat blijkt uit de notitie `Antilliaanse risicojongeren' van minister Verdonk (Integratiebeleid, VVD) waar de ministerraad gisteren mee heeft ingestemd.

Een scherper toelatings- of verwijderingsbeleid is juridisch niet haalbaar, zo staat volgens betrokkenen bij het ministerie van Justitie in het rapport. Bovendien verzetten zowel het Antilliaanse kabinet als minister De Graaf (Koninkrijksrelaties, D66) zich tegen dergelijk beleid.

Hoewel Verdonk zich eerder deze maand tijdens een debat in de Tweede Kamer over het integriteitsbeleid positief uitliet over een verscherpt toelatings- of verwijderingsbeleid, was vorige week al duidelijk dat zij dergelijke voorstellen niet in haar notitie zou opnemen. De uitspraken van Verdonk in dat integratiedebat waren voor CDA, VVD en D66 aanleiding om een motie waarin om dergelijk beleid gevraagd werd, aan te houden. Vice-premier Zalm (Financiën, VVD) zei gisteren na afloop van de ministerraad dat de Antilliaans/Nederlandse commissie in november met haar aanbevelingen zal komen.

In de nota houdt Verdonk wel vast aan een inburgeringsbeleid voor Antillianen die ouder zijn dan 18 jaar, tenzij zij een opleiding hebben afgerond op minimaal Mavo-niveau met een voldoende voor Nederlands. Gemeenten zullen worden aangespoord om Antilliaanse opvoeders in Nederland actief te benaderen om taal- en ontwikkelingsachterstand bij hun kinderen te voorkomen. Verdonk onderzoekt de mogelijkheden om éénouder- en tienermoedergezinnen van Antilliaanse afkomst beter te ondersteunen. Daarbij wordt gedacht aan internaatachtige voorzieningen en vormen van begeleid wonen.