Distributeur tijdschriften uit problemen

De distributeur van wetenschappelijke tijdschriften Swets & Zeitlinger is uit de financiële problemen. De onderneming geeft nieuwe aandelen uit en krijgt een herfinanciering.

Daar heeft het bedrijf uit Lisse gisteren overeenstemming over bereikt met zijn belangrijkste banken en aandeelhouders. De 45 miljoen euro grote aandelenemissie zal onderhands worden geplaatst bij grootaandeelhouders NPM Capital en Cobepa. Met dat bedrag versterkt het bedrijf zijn eigen vermogen. Verder hebben de banken ING en ABN Amro een tweejarige kredietfaciliteit van 150 miljoen euro verstrekt.

Eerder deze week werd bekend dat Swets & Zeitlinger in financiële moeilijkheden was gekomen. De problemen zijn eerder dit jaar ontstaan, toen bleek dat de afgelopen jaren boekhoudfouten zijn gemaakt. Volgens Swets & Zeitlinger was er geen sprake van fraude, maar de fouten leidden wel tot afboekingen en de cijfers over 2001 en 2002 moesten naar beneden worden bijgesteld.

Het gevolg was dat het eigen vermogen te laag werd om aan de kredietvoorwaarden te voldoen en het ontbrak het bedrijf aan voldoende middelen om een aangekondigde reorganisatie door te kunnen voeren.

Gisteren maakte Swets & Zeitlinger bekend in 2003 een nettoverlies van 11 miljoen euro te hebben geleden. De omzet daalde van 1,2 miljard tot 986 miljoen euro.

Swets & Zeitlinger gaat een belangrijk deel van de kapitaalinjectie gebruiken voor de versteviging van de balans en voor de eerder aangekondigde reorganisatie, waarbij circa 350 van de bij elkaar 1.200 banen zullen verdwijnen. ,,Hiervan is 15 tot 20 procent inmiddels uitgevoerd, de rest moet nog komen'', zegt bestuursvoorzitter E. van Amerongen, die gisteren tevens bekendmaakte dat hij terugtreedt als bestuursvoorzitter en tot de raad van commissarissen toetreedt. ,,Ik ben hier in 2002 in dienst getreden met de bedoeling het bedrijf binnen een jaar te verkopen. Maar dat is anders uitgepakt. Het afronden van de herfinanciering leek mij een mooi moment om alsnog terug te treden'', zegt Van Amerongen.

Het ligt volgens Van Amerongen verder in de lijn van verwachtingen dat ook commercieel directeur Steven Hartman zal terugtreden.

Swets & Zeitlinger is in handen van NPM, Nesbic, Paribas, Alpinvest en de familie Swets. Het bedrijf is de grootste distributeur van wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. Omdat die niet meer alleen op papier verschijnen, is het bedrijf ze inmiddels ook via internet gaan verspreiden.