De lezer schrijft over berichtgeving inzake Neelie Kroes

De voorpagina van het Economiekatern werd op 16 september overheerst door twee artikelen over Neelie Kroes. De teneur van beide koppen was negatief: `Kroes moet met dossiers naar collega', en `Kroes `handelde mogelijk laakbaar'. Het artikel over de bedenkingen van Van Buitenen jegens Kroes staat bol van de slagen om de arm. Hij strooit met formuleringen als ,,wijzen in de richting van mogelijk laakbaar handelen'', ,,genoemde gegevens zijn niet bewezen'', ,,dat hierbij wel eens sprake zou kunnen zijn van een mogelijk gebrek...'', ,,een rekening waarop Kroes gelden (...) zou hebben gestort''.

Van Buitenen houdt zich op een aantal manieren op de vlakte: ,,wijzen in de richting van'', ,,mogelijk'', ,,laakbaar'' (is immers niet strafbaar). Wie zó formuleert, roddelt.

Het verbaast mij ten zeerste dat uw redacteur Joep Dohmen zich ertoe leent om dit soort fraai ogende roddel zonder commentaar te rapporteren; ook verbaast het mij dat NRC Handelsblad zich hiermee inlaat. Een goede krant is onpartijdig. Ik verwacht feiten en commentaar, en geen kletspraat.

    • Drs. D.A. den Bakker