Bonden moeten ook opkomen voor 65-plussers

Bij alle publicaties omtrent het wel of niet uitbetalen van de premies voor het prepensioen mis ik één geluid en dat gaat over indexatie van ingegane pensioenen. Door de slechte prestaties van de pensioenfondsen in de afgelopen jaren is hun dekkingsgraad, het percentage van de bezittingen in relatie tot de totale langjarige verplichtingen, beneden een acceptabel peil gezakt. Reden voor de toezichthouder, de Pensioen & Verzekeringskamer (PVK), om sedert najaar 2002 stringente eisen te stellen aan die dekkingsgraad alvorens weer indexatie voor slapers en gepensioneerden mag worden toegekend.

Door nu de premies van prepensioenen volgend jaar te gaan uitbetalen, zal de dekkingsgraad bij de pensioenfondsen weer aanmerkelijk dalen waardoor opnieuw een situatie ontstaat dat indexatie niet kan en mag worden toegekend. Deze onthouding gebeurt op last van de toezichthouder, de PVK.

Bij alle acties van de vakbonden rond VUT en prepensioen mis ik de stem van de vakbonden als belangenbehartiger van de gepensioneerden, want dat pretenderen zij te zijn. Waarom hebben de vakbonden nog niet gesteld dat die indexatie weer direct hersteld moet worden? Uiteindelijk is de overheid de grootste veroorzaker van de geldontwaarding en zou dus indexatie voor ingegane pensioenen een wettelijke verplichting moeten zijn. Of zouden daardoor misschien de pensioenpremies verhoogd moeten worden en komt dat de vakbonden (en de werkgevers) niet goed uit en wordt één en ander dus maar doodgezwegen?

    • L. Hageman