Arabieren en moslims waren niet altijd dezelfden

In zijn column van 21 september citeert Sjoerd de Jong Midden-Oosten-kenner Bernard Lewis, die stelt dat Arabieren ,,begaafde mensen'' zijn die ooit ,,de beste wetenschappelijke onderzoekers'' voortbrachten. Inderdaad, maar dat gebeurde wel voordat de islam de Arabische wereld volledig in zijn greep had. De bijdrage van de islam aan de wetenschap is namelijk negatief. De bloei van wijsbegeerte en wetenschappen in de eerste eeuwen van het kalifaat was te danken aan de overname van niet-islamitisch cultuurgoed. In die tijd vormden de moslims nog niet de meerderheid van de bevolking en de islamitische wetgeving was nog onvolgroeid.

De stagnatie kwam met de dominantie van de islam. Sleutelfiguur hierin was de theoloog Al-Ghazali (ca. 1100) die de volgelingen van de heidense wijsgeer Aristoteles (onder anderen Averroës) te vuur en te zwaard bestreed en de rede grondig ondergeschikt maakte aan het Woord van Allah, de koran. Het probleem ligt dan ook niet bij de Arabieren. Die mensen zijn net als wij. Het probleem ligt bij de islam.

    • Frans van Duijn