Alleen slimmer werken is bepaald onvoldoende

De roep om `slimmer werken' is legitiem, de roep om harder werken in vele bedrijfstakken waarschijnlijk ook. De veelvuldig aangehaalde uitspraak van H. van der Steen (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) dat ,,harder werken zijn grenzen kent en slimmer werken niet'' (NRC Handelsblad, 15 september) sluit niet uit dat er hier en daar ook wel wat harder gewerkt mag worden. Onderbelicht blijven benaderingen die zich richten op het aanpakken van die zaken die een bedrijf of organisatie werkelijk belemmeren in het beter realiseren van het doel. Keer op keer blijkt dat bedrijven zichzelf dwarsbomen door achterhaalde procedures en verouderde organisatorische regels. Neem bijvoorbeeld die bouwvergunning waar we laatst drie maanden op moesten wachten. Of dat bankstel met acht weken levertijd. Het is onwaarschijnlijk dat de productieduur plus transport deze tijd in beslag neemt. Niet meer van deze tijd en klanten haken af. Waar het om gaat, zijn de slimme verbeteringen die significant in plaats van marginaal bijdragen aan het doel van de organisatie.

    • Peter Schotman