Veerman bekijkt illegale handel

Minister Veerman (Landbouw, CDA) wil bekijken hoe de illegale handel in dieren en planten beter kan worden bestreden. Die toezegging deed Veerman gisteren in overleg met de Tweede Kamer, die ontevreden is over de bestrijding van deze handel.

Bij de controle op illegale handel in flora en fauna zijn de douane (Financiën), politie (Binnenlandse Zaken) en de Algemene Inspectiedienst betrokken. Volgens de Kamer werken diensten te veel langs elkaar en heeft de bestrijding in het algemeen te weinig prioriteit. Volgens Kamerlid Ormel (CDA) is Nederland ,,het centrum van de internationale dierenhandel''. Een Europees verbod op de import van levende, in het wild gevangen dieren, gewenst door het CDA, is juridisch niet haalbaar.

De Tweede Kamer vroeg Veerman ook om een lijst op te stellen van dieren die gehouden mogen worden. De lijst die de Raad voor Dieraangelegenheden heeft opgesteld houdt alleen rekening met dierenwelzijn. Het CDA wil dat het criterium van volksgezondheid daaraan wordt toegevoegd. In dat geval worden dieren die nu nog gehouden mogen worden, zoals wasberen en gifslangen, verboden. Veerman staat welwillend tegenover het verzoek, en heeft beloofd nog dit jaar met een aangescherpte lijst te komen. Wasberen kunnen een worm bij zich dragen die zich bij mensen in de hersenen kunnen nestelen, met mogelijk de dood tot gevolg.

De toezegging van Veerman is een ommezwaai. Tot nu toe voelde hij niets voor zo'n lijst, omdat die niet te handhaven zou zijn. Voor de import van grijze roodstaartpapegaaien komt misschien een `nul-quotum'. Dit komt in de praktijk neer op een verbod. De populaire dieren worden ook in Nederland gefokt, maar een in Afrika gevangen vogel is goedkoper. Ze sterven echter snel.

Over de walvisjacht werden de Kamer en Veerman het niet helemaal eens. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een beperkte hervatting van de commerciële walvisjacht. Je kan een harpoen niet zo goed richten dat je alleen niet-beschermde dieren raakt, betoogden CDA en PvdA. Veerman is voor een beperkte opening van jacht op niet-beschermde soorten.