Strafwet snel in stemming

Het Turkse parlement komt zondag in buitengewone zitting bijeen om zich opnieuw te buigen over de controversiële ontwerp-strafwet. Premier Recep Tayyip Erdogan verzekerde gisteren in Brussel dat er deze keer geen sprake zal zijn van het strafbaar stellen van overspel.

Naar verwachting wordt de wet snel aangenomen, waardoor definitief de kou uit de lucht is tussen Ankara en Brussel. De Europese Commissie had Turkije gewaarschuwd dat onderhandelingen over het EU-lidmaatschap niet kunnen beginnen zolang de wet niet was aangenomen en het strafbaar stellen van overspel op tafel lag. Ook verschillende EU-regeringsleiders en -ministers lieten zich de afgelopen week in die zin uit.

De beurs in Istanbul begon gisteren aan een sprint omhoog, toen in de loop van de ochtend steeds duidelijker werd dat het gesprek in Brussel tussen Erdogan en eurocommissaris Günter Verheugen (Uitbreiding) goed verliep. Toen Verheugen ook nog eens liet weten dat er nu niets meer is dat een belemmering vormt voor het openen van onderhandelingen over het Turkse lidmaatschap, nam het enthousiasme in Turkije nog meer toe.

`Onze weg ligt nu open', kopte bijvoorbeeld het dagblad Hürriyet vanmorgen. Vanuit New York, waar hij de zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijwoont, liet minister van Buitenlandse Zaken Abdullah Gül weten dat op 17 december, als de regeringsleiders van de EU een definitief besluit nemen over de kwestie, tot onderhandelingen met Turkije zal worden besloten.

De komende weken zal blijken wat het effect van de crisis is op de positie van premier Erdogan. Op de persconferentie in Brussel suggereerde hij dat de ophef rond overspel niet meer was dan een storm in een glas water en dat de kwestie, zolang zijn AK-partij aan de macht is, nooit meer ter tafel zal komen.

Alle mooie woorden in Brussel konden echter niet verhelen dat de premier onder druk van Brussel een volte face heeft moeten maken. Pas de komende weken en maanden zullen duidelijk maken of deze ommezwaai zijn machtspositie binnen de AK-partij zal ondermijnen.