Rwandese activisten

De intro bij het artikel Minister wil wet omzeilen voor Rwandese activisten (23 september, pagina 9) meldt ten onrechte dat minister van Ardenne bereid is de asielwetgeving aan te passen. Zij wil de Rwandese mensenrechtenactivisten wel helpen, maar niet door aanpassing van de asielwetgeving. Als zij kunnen aantonen dat zij in levensgevaar verkeren, dan is de minister bereid mee te werken aan een visumaanvraag, ook als die bij een Nederlandse ambassade in een buurland van Rwanda wordt ingediend.