Raad voor Rechtspraak: `Meer allochtone rechters'

Als het aan de Raad voor de Rechtspraak ligt, zullen er over een paar jaar meer allochtone rechters zijn dan nu. Nu zijn slechts vier, vijf van de 1.700 rechters van allochtone afkomst, zo schat voorzitter A. van Delden. Gisteren maakte de Raad de `Agenda voor de rechtsspraak 2005-2008' bekend.

Naast meer specialisatie van de gerechten en kortere doorlooptijden voor zaken stellen ze zich ook ten doel de selectieprocedures voor nieuwe rechters aan te passen. Zo moet er een selectiecommissie komen die niet alleen uit leden van de rechterlijke macht bestaat, maar liefst ook ten minste twee `buitenstaanders' bevat.

Van Delden: ,,Nu kiezen we steeds kandidaten die op de huidige rechters lijken. Het zou goed zijn als ook de rechterlijke macht wat meer een afspiegeling wordt van de samenleving.'' Van Delden relativeert meteen: dertig jaar geleden was een rechter man. ,,Inmiddels is bijna de helft vrouw, en als je kijkt naar de rechters in opleiding is tachtig procent vrouw.''

Volgens hem duurt het even voordat allochtonen de rechterlijke macht binnen komen. ,,Ze moeten een rechtenstudie gedaan hebben, een paar jaar werkervaring, en dan nog een opleiding tot rechter van zes jaar.'' Inmiddels zijn er al veel allochtonen die een rechtenstudie volgen. Maar die worden niet allemaal rechter. ,,De grote advocatenkantoren willen ze ook graag hebben.''