Noord-Holland wil riooloverstort in zee beëindigen

De provincie Noord-Holland wil af van riooloverstorten op de Noordzee. Bij hevige regenval kan naast regenwater ook rioolwater via pijpen op het strand in zee terechtkomen. Gedeputeerde Staten gaan bemiddelen in een conflict tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten over dit probleem. Rijkswaterstaat vindt de riooloverstorten op de Noordzee risicovol. Per 1 april 2005 trekt Rijkswaterstaat de vergunningen van gemeenten voor de overstorten in. De gemeenten zijn het daar niet mee eens en hebben een procedure bij de Raad van State aangespannen.