Jeugdzorg werkt slecht samen

De kwaliteit van de jeugdzorg in Nederland laat te wensen over. Hulpinstanties zouden cliënten van hulpinstanties onvoldoende informeren over en betrekken bij het hulpverleningsproces. Dit staat in een vandaag verschenen rapport van de Inspectie Jeugdzorg. De onderlinge communicatie tussen deze organisaties is onvoldoende. Het kritische rapport behandelt de stand van zaken in het jaar 2003. De inspectie verwacht dat de Wet op de Jeugdzorg, die in 2005 van kracht wordt, de situatie zal verbeteren.