`Geen soepeler plan voor vroegpensioen'

De werkgevers uit de overheidssector willen geen soepelere overgangsregeling voor het vroegpensioen voor ambtenaren en het onderwijs. Het kabinet wil af van de fiscale steun voor prepensioen en VUT, maar heeft een overgangsregeling voorgesteld voor mensen die op 1 januari 57 jaar of ouder zijn. De meeste werkgevers willen een ruimere overgangsregeling, bijvoorbeeld van mensen van 50 jaar en ouder.

,,Zeker in onze sterk vergrijsde sector is sprake van omgekeerde solidariteit'', zegt Ina Sjerps, voorzitter van de werkgeversorganisatie VSO, het Verbond van Sectorwerkgevers Overheid en Onderwijs. ,,Jongeren sponsoren het vroegpensioen van de babyboomers en het kabinet wil dat terecht veranderen. Wij zijn dan ook verbaasd over het standpunt van werkgeversvoormannen die pleiten voor nog eens vijftien jaar van omgekeerde solidariteit.''

Het VSO onderhandelt namens de werkgevers over pensioen en vroegpensioen van meer dan een miljoen overheidswerknemers, bijvoorbeeld bij het Rijk, de rechterlijke macht, het lager en hoger onderwijs, de universiteiten, gemeenten en provincies. Het standpunt van de VSO wijkt af van ondernemingsvereniging VNO-NCW die de grens bij 50 jaar wil leggen.

De plannen van kabinet om het vroegpensioen af te schaffen en een einde maken aan de verplichte deelname aan collectieve vroegpensioenregelingen, waren de de oorzaak voor de breuk tussen het kabinet en de vakbeweging.

Volgens de VSO wordt op dit moment voor iedere overheidswerknemer 5 procent van het brutosalaris betaald aan de VUT-regeling, waaraan alleen de oudere werknemers van profiteren. Bij het voortzetten van deze situatie zal er de komende jaren geen verbetering van de koopkracht mogelijk zijn. ,,Jongeren hebben zo ook geen realistische mogelijkheid om te sparen voor een eigen levensloopregeling'', zegt Sjerps.

vraaggesprek pagina 17

    • Elsje Jorritsma