EU gaat meer onderzoeken in Griekenland

De Europese Commissie wil na de jongste onthullingen over gesjoemel met Griekse begrotingscijfers over de periode 2000-2003 nu ook de cijfers van vóór 2000 onderzoeken. Hiervoor zal het Europese statistiekbureau Eurostat een missie naar Athene sturen.

Dit heeft eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) gisteren bekendgemaakt. ,,De herziening van de cijfers is van zodanige omvang dat het de Commissie werkelijk verontrust'', aldus Almunia in een verklaring.

Gisteren werd bekend dat Griekenland al sinds 2000 een budgettekort heeft boven de 3-procentstekortnorm van het Stabiliteits- en Groeipact. Zo bleek het tekort in 2000 niet 2 procent maar 4,1 procent te zijn. De EU-regeringsleiders besloten in juni 2000 Griekenland per 1 januari 2001 te laten meedoen aan de euro. Dat besluit was gebaseerd op de cijfers uit de periode 1997-1999.

In Brussel wordt vermoed dat de cijfers uit die periode ook geflatteerd waren en dat Griekenland in werkelijkheid niet voldeed aan de toelatingscriteria. Eurostat gaat dit nu onderzoeken. Eventuele aanpassing van de cijfers heeft geen gevolgen voor de deelname van Griekenland aan de euro. Eurostat zal volgens Almunia ook de mogelijkheid bekijken een procedure tegen Griekenland bij het Europese Hof te beginnen, omdat EU-regels over statistieken zouden zijn geschonden.

De eurocommissaris gaf ook aan de Europese Commissie haast zal maken met voorstellen om de minimumstandaarden voor statistieken over overheidsfinancien te verscherpen. De EU-ministers van Financiën vroegen de Commissie begin deze maand naar aanleiding van eerdere aanpassing van Griekse cijfers vóór juni 2005 met voorstellen te komen. Almunia wil zijn ideeën eerder presenteren. Hij onderstreepte dat statistieken onder de nieuwe Europese grondwet een nationale verantwoordelijkheid blijven. ,,Het is daarom van het grootste belang dat de onafhankelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid van de nationale statistiekbureaus wordt versterkt.''