Electrolux uit koers

Eerst zeep, nu wasmachines. De winstwaarschuwing van Electrolux vertoont overeenkomsten met die van Unilever en Colgate.

De Zweedse witgoedfabrikant meldde dat zijn operationele winst in de tweede helft van dit jaar 500 miljoen kronen (55 miljoen euro) lager zou kunnen uitvallen. Dat komt door 1,2 miljard kronen méér inkoopkosten – het grootste deel wegens een bijna-verdubbeling van de staalprijzen. Electrolux zal net iets meer dan de helft van deze kosten compenseren door een doelmatigheidscampagne te versnellen en meer in te kopen in goedkopere landen. Niettemin zal 7 procent van de operationele winst over het hele jaar geëlimineerd worden.

Evenals Unilever en Colgate kan Electrolux de kostenstijgingen niet volledig doorberekenen in de consumentenprijzen – als gevolg van concurrentie uit lagelonenlanden. En doordat de omzet achterblijft bij de nominale bruto binnenlandse productgroei, beschikt Electrolux nauwelijks over een buffer om zijn winstmarges tegen de hogere kosten te beschermen.

De reactie van Electrolux klinkt bekend: een versnelling van de doelmatigheidscampagne en een verhoging van de reclame-uitgaven. Maar hoewel er op de eerste maatregel weinig aan te merken is, bestaat in het tweede geval het risico dat concurrenten het voorbeeld volgen teneinde hun eigen omzet te spekken.

Ook vóór de waarschuwing beschermde het concern zijn aandelenkoers al met een relatief hoog dividend en door inkoopoperaties van de eigen aandelen. Nu doemt twijfel op over zijn vermogen om dat te blijven doen. Bovenop de stijgende saneringskosten betekent het probleem van de inkoopkosten dat Electrolux dit jaar en misschien volgend jaar niet genoeg kasstroom kan verwezenlijken om het verwachte jaarlijkse dividend van 2 miljard euro te dekken. En dan zijn de aandelenterugkopen, die onlangs nog 1,7 miljard euro per jaar bedroegen, nog niet eens meegeteld.

Electrolux kan genoeg schulden aangaan om het nog even uit te zingen. Maar de waarschuwing toont aan dat het concern zomaar uit de koers kan slaan. Het begint er steeds meer op te lijken dat Electrolux baat kan hebben bij een overname door een investeringsmaatschappij die kostendiscipline afdwingt. Aangezien de machtige familie Wallenberg meer dan een kwart van de stemhebbende aandelen beheert, kan dat nog wel even op zich laten wachten.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.