CDA en PvdA tegen de privatisering van luchthaven Schiphol

De fracties van CDA en PvdA in de Tweede Kamer houden grote bezwaren tegen de privatisering van de luchthaven Schiphol. Dit blijkt uit de reacties op het advies `Behoud de meerderheid' van de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Het CDA-Kamerlid Haverkamp stelt vast dat het advies op gespannen voet staat met het voornemen van het kabinet om de aandelen Schiphol af te stoten, te beginnen met een minderheidsbelang. ,,Het kabinet heeft aangekondigd met de ontvlechting te beginnen en het publieke belang te kunnen waarborgen met wet- en regelgeving'', zegt Haverkamp. Hij verwijst naar de passage in het advies van de raad waarin wordt gesteld dat de overheid hiervoor altijd een meerderheidsbelang zal moeten behouden. Anders zal het niet lukken.

Dat meerderheidsbelang is niet alleen nodig om greep te houden op het aantal vliegtuigen dat mag starten of landen en op de bijbehorende overlast, maar vooral ook om de mainport-functie, die eveneens geldt als publiek belang, te kunnen blijven vervullen. ,,In alle opzichten komt het publiek belang voor ons op de eerste plaats'', aldus Haverkamp namens de grootste regeringsfractie. Daarmee komt de regeringspartner van het CDA, de VVD, als groot voorstander van privatisering alleen te staan, want ook D66 heeft grote aarzelingen bij een beursgang van de nationale luchthaven.

De PvdA-fractie komt na lezing van het advies tot de conclusie dat ,,een beursgang van Schiphol voorlopig niet aan de orde is''. Het kabinet moet volgens Kamerlid Verdaas van de grootste oppositiepartij afzien van plannen om het meerderheidsbelang te verkopen. Maar de PvdA wil ook geen verkoop van een minderheidsbelang omdat ,,het risico bestaat dat een private aandeelhouder het bedrijfsbelang op korte termijn laat prevaleren boven het publieke belang'', aldus Verdaas.

Het kabinet heeft eerder gesteld dat bij mismanagement de exploitatievergunning kan worden ingetrokken. Daar heeft de raad grote bedenkingen over en de PvdA onderschrijft die: ,,In de praktijk zul je nooit een luchthaven sluiten als het management niet functioneert, dat zou ongehoord veel schade berokkenen aan Schiphol en Nederland.''

Naar verwachting komt staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) volgende week met een reactie op het advies.