Bundeling van expertise tegen terreur

Tachtig specialisten van opsporings- en veiligheidsdiensten gaan samenwerken in de strijd tegen internationaal terrorisme. Ze vormen samen het bureau van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

De deskundigen worden gedetacheerd door verschillende ministeries. Het gaat om specialisten van onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), de douane en de marechaussee.

Dit zegt de huidige coördinator terrorismebestrijding, T. Joustra, in een vraaggesprek met deze krant. Hij heeft feitelijk de leiding op het gebied van terreurbestrijding in Nederland.

Joustra keert zich tegen plannen tot verdergaande samenvoeging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, zoals premier Balkenende en minister Donner (Justitie) onlangs hebben geopperd. Joustra vindt dit niet nodig en niet wenselijk. ,,Daar ben je een paar jaar mee bezig, en daar hebben we de tijd niet voor.''

Het nieuwe bureau wordt per 1 januari 2005 opgericht. Volgens Joustra is het nodig om te voorkomen dat in tijden van acute dreiging op de departementen ,,schaduworganisaties'' bestaan die ,,vanuit hun eigen invalshoek'' opereren.

Het kabinet heeft eerder aangegeven dat de terreurbestrijding in Nederland te versnipperd is om effectief te kunnen optreden bij acute dreiging van terroristische aanslagen.

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de kabinetsplannen om inlichtingendiensten en politie vergaande bevoegdheden te geven bij terreurbestrijding. Bij acute dreiging is de minister van Justitie de eerstverantwoordelijke voor alle noodzakelijke maatregelen, ook als het de inzet van personeel van andere ministeries betreft.

Dat de overheid het niveau van waakzaamheid wegens de dreiging van terreur onlangs verhoogde, houdt mede verband met de arrestatie van de Rotterdammer Samir A.. Hij staat sinds gisteren terecht op verdenking van het beramen van een aanslag.

Joustra noemt het lastig aan te geven hoe groot de terreurdreiging in Nederland is, maar uit zaken als die rond Samir A. blijkt volgens hem dat ,,we zeer serieus met die dreiging moeten omgaan''.

De zaak-Samir A. staat volgens het kabinet niet op zichzelf. De afgelopen maanden zijn meer arrestaties verricht van mensen die zich bezighielden met het observeren van potentiële doelwitten in Nederland.

Joustra ziet weinig heil in een kleurcodesysteem dat burgers laat weten hoe groot de dreiging in Nederland op enig moment is. Minister Remkes gaf eerder aan dat hij een dergelijk codesysteem aan het ontwikkelen is. ,,Een terreuralarm kan belangrijk zijn voor economische sectoren of overheidsdiensten'', aldus Joustra. ,,Ik vraag me af of het effectief is voor de burger. Wat moet die burger doen als het kleurcode oranje is?''

Joustra, voormalig topambtenaar van UWV en Landbouw, zegt verder dat hij geen ambitie heeft om na oprichting van het bureau lang aan te blijven als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. ,,Ik zet de organisatie op en zal vertrekken als het functioneert.'' Dat zal volgens hem na 1 januari 2005 ,,nog een paar maanden'' duren.

Interview pagina 2

Reportage pagina 3

    • Jos Verlaan
    • Rob Schoof