België wordt sluiproute immigranten

Genaturaliseerde Nederlanders gebruiken België steeds vaker als sluiproute om gezinsleden of een bruid naar Europa te laten overkomen. Alleen al in Antwerpen komen nu dagelijks tien tot vijftien aanvragen voor een vestigingsvergunning binnen.

Dat verklaarde vanmorgen het hoofd van de afdelingen Vreemdelingenzaken van het district Antwerpen, I. Ceulemans. Volgens haar omzeilen allochtone Nederlanders zo de veel strengere wet- en regelgeving met betrekking tot gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland. ,,Ambtenaren op de gemeentehuizen in Amsterdam en Rotterdam wijzen genaturaliseerde Nederlanders op de soepeler wetgeving in België'', verklaarde ze vanmorgen telefonisch. ,,Dat maak ik op uit verklaringen van cliënten aan onze balies.'' Haar uitspraken worden bevestigd door het hoofd vreemdelingenzaken van alle negen districten in Antwerpen, J. van den Wouwer.

In Nederland mogen alleen de echtgenoot of echtgenote en kinderen tot achttien jaar overkomen. In België geldt die regel ook voor meerderjarige kinderen, grootouders en kleinkinderen. Bovendien duren de procedures in België aanzienlijk korter, een maand, tegen vaak twee jaar in Nederland. Dat is volgens Ceulemans de reden dat België steeds meer als sluiproute wordt gebruikt voor familiehereniging door allochtone Nederlanders. Deze week schreef ze samen met Van den Wouwer en mede namens de andere personeelsleden van de diensten vreemdelingenzaken in Antwerpen een brandbrief over deze kwestie aan onder meer de plaatselijke politiek, gemeentelijke instanties en burgemeester P. Janssen van Antwerpen. ,,België is verworden tot het Mekka van de familiehereniging'', waarschuwen de schrijvers. ,,Het toerisme vanuit Nederland tekent zich al vanaf het begin van dit jaar af, sinds er sprake is van het invoeren van nog strenger regels door de Nederlandse regering'', aldus Ceulemans. ,,Maar de laatste anderhalve maand is sprake van een explosieve groei. Ik krijg gemiddeld tien tot vijftien aanvragen per dag voor een verblijfsvergunning vanuit Nederland.''

Iemand met de Nederlandse nationaliteit en inkomen uit werk of bijvoorbeeld een invaliditeitsuitkering in Nederland kan in België het zogeheten vestigingsrecht aanvragen, de blauwe kaart voor EU-onderdanen. Daarvoor moet hij wel over huisvesting in België beschikken. De procedure voor de vestigingsvergunning is binnen vijf maanden afgerond. Wie een `blauwe kaart' krijgt, kan daarna zijn familieleden laten overkomen.

De Antwerpse burgemeester Janssen laat naar aanleiding van de brandbrief deze week inventariseren hoe het proces van grensoverschrijdende familie- en gezinshereniging precies in elkaar zit en wat de lacunes zijn. Zijn woordvoerder verwacht dat Antwerpen binnenkort een beroep zal doen op de federale regering in België om de wet- en regelgeving aan te scherpen.

    • Froukje Santing