Verkiezingsfraude voor de huiseigenaar

Een Amsterdammer zegt verantwoordelijk te zijn voor verkiezingsfraude bij veertien waterschappen. ,,Ik ben te ver doorgeschoten in hetgeen ik wilde bereiken.''

,,Ik wil opkomen voor de ingezetenen met een eigen huis. De heffing `eigenaren gebouwd' kan worden afgeschaft. De activiteiten van het waterschap kunnen efficiënter worden gefinancierd door de staat via de inkomstenbelasting. Ik word ondersteund door leden Vereniging Eigen Huis.''

Deze slogan komt dezer dagen veelvuldig voor op de stemformulieren voor de verkiezingen die vanaf zaterdag in een aantal Nederlandse waterschappen worden gehouden. De slogan is bedacht door drs.ing. Hans Bremer uit Amsterdam, beheerder van onroerend goed en raadslid van het stadsdeel Oud-Zuid. Hij heeft zich naar eigen zeggen voor ,,acht of tien'' waterschappen zelf kandidaat gesteld voor het bestuur. Ook andere kandidaten gebruiken Bremers motivatie om waterschappen mede willen te besturen. De Vereniging Eigen Huis heeft inmiddels laten weten van geen ondersteuning te weten. Het Comité Schoon Water van Bremer cum suis is haar bekend.

Vanmorgen was Hans Bremer in Leiden, als toehoorder bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden, dat evenals een aantal andere waterschappen in Nederland een openbare zitting van het stembureau hield. Dijkgraaf Edu van Tuyll maakte als voorzitter van het stembureau bekend dat er aangifte wordt gedaan van valsheid in geschrifte door drie kandidaten, onder wie Bremer, bij hun kandidaatstelling. Er zijn handtekeningen vervalst, dat wil zeggen overgeschreven van originele lijsten.

Bremer bekende vanmorgen onmiddellijk schuld. ,,Het is mijn fout, ik heb handtekeningen verwisseld'', zegt hij tegen journalisten. Bremer overhandigt bij wijze van schuldbekentenis een brief. Daarin staat: ,,Ik ben te ver doorgeschoten in hetgeen ik wilde bereiken en heb fouten gemaakt. Het ergste vind ik dat ik vrienden en medestanders zonder dat zij alles wisten heb geconfronteerd met deze vervelende situatie. Onze ideeën waren goed maar de uitvoering was verkeerd. Ik was als enige op de hoogte van de onrechtmatige uitvoering en verzoek dan ook alle schuld op mij te leggen. Mijn medestanders waren te goeder trouw en kenden niet de exacte uitvoering. Ik ben verantwoordelijk voor de invulling van de formulieren van de kandidaatstelling van mijzelf maar ook die van anderen. De formulieren zijn gevuld met mijn handschrift en niet met die van mijn medestanders.''

Voor een aantal waterschappen is er geen weg meer terug, de verkiezingen staan op beginnen. Vanaf zaterdag kan er in verschilende regio's per brief of via internet gestemd worden op de kandidaten. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft drie kandidaten, onder wie Bremer, besmet verklaard. In totaal zijn er 184 kadidaten voor 36 zetels. De drie mannen doen nog wel mee. Wel hoopt het hoogheemraadschap op naming and shaming. Wel kunnen belanghebbenden, zoals andere kandidaten, achteraf bezwaar maken tegen de verkiezingen. De schade kan daarbij flink oplopen. Simon Bouwman, projectleider van de verkiezingen in Rijnland: ,,Vooraf hebben we een schatting gemaakt van wat er zou gebeuren als het stemmen via internet zou mislukken. Voor herverkiezingen kwamen we uit op een bedrag van 750.000 euro.''

Had deze fraude voorkomen kunnen worden? ,,Zeker'', zegt dijkgraaf Van Tuyll van Rijnland. ,,Het vervalsen van handtekeningen had voorkomen kunnen worden indien er sprake zou zijn geweest van een actieve legitimatieplicht, zoals dat ook bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden is ingevoerd.'' In dat geval moet een kandidaat zich persoonlijk melden. Een extra waarborg is dat ook de ondersteuners van de kandidaat zich persoonlijk melden. Deze procedure ontbreekt in de Waterschapswet, die onder het ministerie van Verkeer valt. ,,Wij hebben erop aangedrongen bij het rijk, maar men had er geen tijd voor'', stelt Van Tuyll.

De fraude kwam enkele weken aan het licht in het waterschap Brabantse Delta. Dat constateerde identieke motiveringen en begon handtekeningen te controleren. De vier waterschappen in in Zuid-Holland werden gealarmeerd. Vervolgens werden zeven noordelijke waterschappen ingelicht. In totaal zijn vermoedelijk bij veertien waterschappen handtekeningen vervalst. Door Hans Bremer. Hij is van plan zich uit alle verkiezingen terug te trekken.