Trainers NAVO toch naar Irak

De ambassadeurs van de NAVO-landen zijn het alsnog eens geworden over het zenden van een trainingsmissie voor hoge militaire officieren in Irak. Het gaat om een groep van enkele honderden militairen. Op aandringen van Frankrijk komt er in de tekst die het besluit verwoordt uitdrukkelijk te staan dat het niet om een ,,offensieve missie'' gaat.

De NAVO-lidstaten die de militairen leveren voor de training zullen ook de kosten voor hun rekening nemen. Voor het overige zullen reservefondsen van de NAVO worden aangesproken. De operatie wordt zodoende niet uit de algemene NAVO-middelen betaald. Dit was een eis van de Belgen om akkoord te kunnen gaan. Frankrijk, Duitsland, België en Spanje zullen geen mensen leveren voor de missie.

Het is nog niet duidelijk waar het opleidingscentrum van de NAVO in Irak wordt gevestigd. Frankrijk en Duitsland hebben steeds te kennen gegeven Iraakse officieren alleen buiten Irak te willen opleiden. De Franse minister van Defensie Alliot-Marie zei eerder dat de aanwezigheid van NAVO-trainers het geweld in het land zou kunnen aanwakkeren.