Studie IMF: vergrijzing remt groei economie

De veroudering van de bevolking heeft aanzienlijke gevolgen voor de wereldeconomie. De inwoners van de industrielanden moeten zich in de toekomst instellen op minder welvaart, de economische groei wordt kleiner en er treden grote veranderingen op in de kapitaalstromen.

Dit staat in een studie die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gisteren heeft vrijgegeven. Het fonds heeft berekend dat door vergrijzing de economische groei in de industrielanden in 2050 ongeveer 0,5 procentpunt kleiner uitvalt. Rekenmodellen geven aan dat er minder wordt gespaard en geïnvesteerd.

Wie stamt uit een kinderrijke periode en heeft gespaard, zal bij het ouder worden minder geld opzij zetten. Het werkende deel van de bevolking moet dan meer opbrengen voor de oudedagsvoorziening en kan dus minder sparen dan de voorgaande generatie.

Het IMF verwijst naar studies die aangeven dat door een kleiner spaarvolume en minder geld voor investeringen de overschotten op de lopende rekeningen in de industrielanden al over twintig jaar kunnen omslaan in tekorten. Voor de ontwikkelingslanden, die nu nog bevolkingsgroei kennen, zijn de vooruitzichten wel rooskleurig. Die landen moeten er dan wel in slagen goed functionerende markten en concurrentiemogelijkheden en daarmee arbeidsplaatsen te scheppen.

De studies die tot nu toe beschikbaar zijn, geven onvoldoende aanknopingspunten om duidelijke prognoses te geven. Duidelijk is wel dat de industrielanden geen tijd te verliezen hebben, willen ze de problemen te lijf gaan.

De beroepsbevolking moet groter, er moet langer worden gewerkt en de productiviteit moet omhoog. Ook immigratie kan een bijdrage leveren, aldus het IMF.

De vergrijzing beïnvloedt niet alleen de economie, ook de aandelenmarkten zullen erdoor veranderen. Ouderen verkopen mogelijk hun aandelen om hun oudedagsvoorzieningen aan te vullen. De jongere generatie heeft volgens het IMF minder belangstelling voor aandelen. Daardoor kan er een groot aanbod van aandelen ontstaan, waaronder de koersen kunnen dalen.