Stijging tekorten in eurolanden

De overheidstekorten van de twaalf eurolanden waren vorig jaar nog iets hoger dan gedacht, blijkt uit de nieuwste cijfers van het statistisch bureau Eurostat vandaag. Het gemiddelde begrotingstekort van de twaalf bedroeg 2,7 procent van het bbp. Het Nederlandse tekort voor 2003 is vastgesteld op 3,2 procent. Dat is boven de grens van 3 procent die is vastgelegd in het zogeheten Stabiliteitspact voor de euro. De gemiddelde schuld van de eurolanden bedroeg 70,7 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee is de schuld gestegen na jaren van gestage afname.