Roderik de Man

Roderik de Man (1941) is oorspronkelijk muziektheoreticus, maar laat als componist de theorie voor wat zij is. Je hoeft in zijn muziek niet te graven naar een diepere structuur; deze ligt aan de klinkende oppervlakte. Niet dat het om oppervlakkige muziek zou gaan, integendeel, maar de fijnzinnige doelmatigheid ervan is zeer goed te volgen. De klankconstructies zijn altijd transparant en doorlopen een duidelijke dialectiek van actie en reactie, spanning en ontspanning.

Op de cd Touch-and-Go staan zes werken voor kamermuzikale bezetting, sommige ook met elektronica. Ze worden gespeeld door leden van het Moscow Contemporary Music Ensemble. Voor een niet-Nederlands ensemble heeft het een opvallend grote belangstelling voor de Nederlandse muziek: behalve De Man stonden ook vele andere Nederlandse componisten op het programma. De Man is de eerste aan wiens werk een volledige cd is gewijd.

Roderik de Man. Touch-and-Go. Moscow Contemporary Music Ensemble o.l.v. Alexei Vinogradov. (Composers' Voice 139)

    • Jochem Valkenburg