Plan oppositie voor VUT en prepensioen

De oppositie in de Tweede Kamer heeft een alternatief plan opgesteld voor VUT en prepensioen. PvdA, GroenLinks, SP, LPF en ChristenUnie zouden het plan vanmiddag presenteren.

De gezamenlijke oppositie – uitgezonderd de SGP – stelt voor werknemers in zogenoemde slijtende beroepen na veertig dienstjaren te laten stoppen met werken. Ook moet het mogelijk worden om voor prepensioen te sparen door atv-dagen en vakantiedagen in te zetten.

Met het plan, Uitgangspunten voor een alternatieve aanpak van prepensioen en levensloop, doet de oppositie een oproep aan het kabinet om ,,serieus te luisteren naar de brede maatschappelijke kritiek op de kabinetsplannen en het beleid aan te passen''. Eerder al kwam de FNV met voorstellen voor een andere prepensioenregeling. De partijen hebben nog niet berekend wat de kosten van het alternatieve prepensioenstelsel zijn. ,,Het gaat eerst om de politieke keuze die je moet willen maken'', aldus Kamerlid Bussemaker (PvdA).

Kern is een stelsel waarin collectief en individueel gespaard kan worden om eerder te stoppen met werken. Door een moderne levensloopregeling te introduceren, wil de oppositie mensen stimuleren langer door te werken en tegelijkertijd ruimte te bieden voor verlof. Mensen met fysiek zware beroepen (verpleging, bouw) zouden, fiscaal gefaciliteerd, na veertig dienstjaren moeten kunnen stoppen met werken, vindt de oppositie. Dit kan door de pensioenopbouw voor mensen in zogenoemde slijtende beroepen te verhogen.

De oppositiepartijen willen tevens de arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen vergroten, zodat Nederland kan voldoen aan de `Lissabon-agenda', het streven van Europese landen om in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te zijn. Zij vinden dit echter een taak van de sociale partners, die al bezig zijn de VUT om te bouwen naar prepensioen, waardoor de gemiddelde leeftijd waarop mensen stoppen met werken inmiddels is gestegen tot 62,2 jaar in 2002. Pas als de doelstellingen niet worden gehaald kan nadere wetgeving overwogen worden, aldus de oppositiepartijen.

GroenLinks-leider Halsema probeerde gisteren de coalitiefracties zo ver te krijgen ook hun plannen te openbaren. De drie fractievoorzitters, die in totaal voor ruim een miljard euro aan de kabinetsplannen willen veranderen, weigerden dat. D66 wil niet bezuinigen op onderwijs, het CDA wil de overgangstermijn voor prepensioen versoepelen en de VVD wil het grijze kenteken behouden.

Onduidelijk is nog hoe men de plannen willen financieren. De partijen zeggen dat de dekking ,,structureel tot 2007 in orde'' is, maar weigeren de verdeling te noemen. Alleen een post van zo'n 300 miljoen euro voor het oneigenlijk gebruik van het grijze kenteken is bekend. Ook de rest van de maatregelen zal grotendeels in de fiscale sfeer komen te liggen. Ingewijden melden dat de coalitie de energiebelasting verder wil verhogen.