`Overheid moet meerderheid in Schiphol behouden'

De overheid moet een meerderheidsbelang behouden bij de privatisering van de luchthaven Schiphol. Deze conclusie staat in het advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat over een eventuele privatisering van de luchthaven.

De raad geeft het advies op verzoek van het kabinet. Dat wilde een second opinion op het voornemen van het kabinet om maximaal 49 procent van de aandelen te verkopen.

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) gaat het advies nu nader bestuderen. In een eerste reactie gaf ze gisteren aan zich er op hoofdlijnen in te kunnen vinden.

Het kabinet wilde vooral weten of ook de raad vindt dat de publieke belangen rond Schiphol bij een beursgang voldoende zijn gewaarborgd. De raad steunt de gedeeltelijke privatisering die beoogt Schiphols internationale concurrentiepositie te versterken. Volgens het advies is het uitstellen van een besluit schadelijker dan de (beperkte) risico's van zo'n stap. Extra waarborgen vindt de raad niet nodig omdat een meerderheidsbelang de luchthaven voldoende beschermt tegen vijandige overnames.

De raad oordeelt dat de meeste publieke belangen bij privatisering ,,effectief via wet- en regelgeving geborgd kunnen worden''. Aanvullende maatregelen op het gebied van geluidhinder en verkeersleiding zijn wel nodig, aldus het advies.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat vindt dat de overheid het meerderheidsbelang moet behouden wegens het grote belang van Schiphol voor de economie. In het advies staat dat de overheid ook in de toekomst dat meerderheidsbelang dient te houden.

De raad adviseert op korte termijn een besluit te nemen over de privatisering van de luchthaven. Het kabinet gaat zich hier in de komende periode over buigen. Schultz stuurt het hele advies daarna naar de Tweede Kamer, voorzien van een reactie van het kabinet.

Door een beursgang denkt Schiphol beter te kunnen concurreren met andere Europese luchthavens. De luchthaven kan via de beurs gemakkelijker kapitaal aantrekken om investeringen te doen, terwijl het daar nu nog geld voor moet lenen. Ook maakt een beursgang deelname in andere bedrijven eenvoudiger.

Het kabinet wil de verkoop van het minderheidsaandeel aangrijpen om het toezicht op de luchthaven te versterken. Zaken als milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening zijn nu al wettelijk geregeld, maar straks zal in een exploitatievergunning worden vastgelegd dat Schiphol de functie van mainport niet ondermijnt. Ook komen er afspraken om te voorkomen dat de luchthaven zijn macht misbruikt tegenover luchtvaartmaatschappijen.

Het rijk bezit 75,8 procent van de aandelen. De rest is in handen van de gemeente Amsterdam (21,8 procent) en Rotterdam (2,4). Na het kabinetsbeluit, begin juli, noemde staatssecretaris Schultz verkoop van het minderheidsbelang een ,,eerste stap'', om later wellicht ook de rest van de aandelen van de hand te doen. De Raad voor Verkeer en waterstaat is daar tegen, zo blijkt in dit advies.

Voor dit advies heeft de raad een speciale onderzoekscommissie samengesteld. Voorzitter was F. Schaake, een zelfstandig consultant. Ook raadsvoorzitter F. de Zeeuw, voormalig gedeputeerde van Noord-Holland en directeur `nieuwe markten' van het Bouwfonds maakte deel uit van de commissie. Op verzoek van het kabinet werden de Amsterdamse hoogleraren A. Boot (ondernemingsfinanciering) en C. Teulings (economie) toegevoegd.