`Oppositie moet samenwerken'

De oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks staan positief tegenover het voorstel van de jongerenorganisaties van die partijen om intensiever samen te werken.

De voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, Wouter Bos, overweegt daarbij ook de ChristenUnie te vragen om deel te nemen aan het vormen van een oppositioneel ,,blok''. Bos wil per onderwerp kijken of samengewerkt kan worden. Hij verwees naar de vier afzonderlijke tegenbegrotingen van oppositiepartijen. ,,Daarmee hebben we laten zien dat er meerdere alternatieven zijn voor de begroting van het kabinet. In plaats van één knock-out hebben we er vier gescoord.'' De jongerenafdelingen hadden liever één tegenbegroting gezien van alle oppositiepartijen.

Vanochtend overhandigden de Jonge Socialisten (PvdA), ROOD (SP) en DWARS (GroenLinks) een manifest waarin de moederpartijen worden opgeroepen de handen ineen te slaan. De jongerenorganisaties menen dat het kabinetsbeleid de sociale zekerheid en de solidariteit afbreekt. Ze roepen PvdA, SP en GroenLinks op dezelfde standpunten in te nemen op het gebied van zorg, sociale zekerheid, onderwijs en milieu. ,,Dan wordt de kans groter dat het kabinet zijn plannen aanpast, zei voorzitter Remy Wilshaus van de Jonge Socialisten.

Jan Marijnissen, fractieleider van de SP, juicht het initiatief toe. ,,De samenwerking tussen onze partijen is al verbeterd sinds het aantreden van het eerste kabinet Balkenende. Deze week hebben de linkse partijen en de vakbonden laten weten dat het regeringsbeleid niet door de beugel kan.'' Volgens fractieleider Femke Halsema van GroenLinks veroorzaakt het kabinet steeds meer onrust. ,,Daardoor wordt de noodzaak voor een tegengeluid steeds groter. Partijbelangen moeten op de achtergrond komen te staan.''

Een jaar geleden lukte het PvdA, SP en GroenLinks niet om met een gezamenlijk `links tegenakkoord' te komen dat een antwoord had moeten zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dit kwam doordat Bos en Marijnissen niet wilden samenwerken.