Kroes had langer cv dan gemeld

Beoogd eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes heeft de afgelopen jaren meer dan tachtig zakelijke en maatschappelijke functies gehad. Dat is meer dan de 43 (voormalige) functies op het curriculum vitae van Kroes dat door de permanente vertegenwoordiging van Nederland naar de Europese Commissie is gezonden.

Het aantal functies blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Het gaat onder meer om 34 commissariaten, 26 bestuursfuncties, vier adviseurschappen, twee functies als directeur of lid van een raad van bestuur en vijf lidmaatschappen van een raad van toezicht. Een deel van de functies heeft onderlinge samenhang, zoals haar lidmaatschap van zes stichtingen als president van de universiteit Nijenrode. Zonder deze `qualitate qua functies' gaat het om 64 verschillende posities.

Kroes was actief in de bankwereld, automobielsector, automatisering, telecommunicatie, accountancy, industrie, vastgoed, bouw, distributie, vervoer, verzekeringsbranche en voedingssector. Aanstaand Commissie-voorzitter Barroso vindt dat Kroes' ervaring in het bedrijfsleven haar kwalificeert voor de nieuwe functie.

De fracties van GroenLinks, SP en Europa Transparant in het europarlement vinden haar vele belangen daarentegen een mogelijk probleem voor haar functioneren als commissaris voor mededinging. Kroes heeft de afgelopen weken overigens maatregelen genomen die haar onafhankelijkheid als eurocommissaris moeten waarborgen. Zo zal ze niet oordelen in dossiers waar zij in het verleden als bestuurder of commissaris van een bedrijf bij betrokken was.

Kroes benadrukt dat het cv dat naar de Commissie is gestuurd een ,,introductie cv'' was. ,,Dit cv is dan ook niet volledig. Voor het doel van introductie hoefde het ook niet volledig te zijn.'' Haar `declaration of interest', die Barroso eind deze week het Europees Parlement zal toesturen, zal volgens Kroes wél compleet zijn.

Bij enkele ondernemingen blijkt Kroes nog steeds geregistreerd als bestuurder, hoewel ze bekendmaakte per 1 september uit al haar functies te zijn gestapt. Volgens Kroes heeft zij alle instanties en bedrijven aangeschreven. ,,Het uitschrijven uit de registers is een zaak van formele administratieve afhandeling. Dat is verantwoordelijkheid van de bedrijven, organisaties en instellingen. Dit moet uiterlijk 1 november zijn geschied. Daarop wordt toegezien.''

BANEN KROES: pagina 18