Kerk tegen korten oude studenten

De aangekondigde bezuinigingen op de financiering van studenten van boven de dertig, zijn desastreus voor de universitaire en hbo-opleidingen theologie. Dat schrijft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in een vandaag gepubliceerde brief aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte (Onderwijs). Van de hbo-studenten theologie is 90 procent boven de dertig, van hun collega-studenten aan de universiteit 30 procent. De bezuinigingen zullen ertoe leiden dat de hbo-opleidingen theologie zullen verdwijnen en de faculteiten godgeleerdheid moeten inkrimpen, aldus synodevoorzitter ds. J. Heetderks en algemeen secretaris dr. B. Plaisier van de PKN.