`Het was toch een saai verhaal?'

U was verbaasd, mevrouw, dat u het over uw koninklijke lippen had gekregen. Ge-ar-ti-cu-leerd en par-man-tig. De troonrede van dit jaar. ,,Heb ik het goed uitgesproken?'' vroeg u schalks aan enige Kamerleden toen u zich, na de bloedstollende lettervermicelli op uw troon te hebben uitgeserveerd, in hun gezelschap stortte op de chocolademelk. ,,Het was toch een saai verhaal?'' Geachte mevrouw, dat was het zeker.

,,Gelukkig duurde het kort'', voegde u er aan toe. Geachte mevrouw, dat duurde het zeker niet. Het leek of het een eeuwigheid duurde.

,,Bij de werkloosheidsregelingen behoren de prikkels tot deelname aan beroepsarbeid voorop te staan.''

,,Het onderwijs wordt ontdaan van overbodige regels zodat scholen en universiteiten meer ruimte krijgen voor eigen initiatief en verbetering van kwaliteit.''

Om twee van de opwindendste zinnen te noemen.

De durf van het kabinet-Balkenende om prikkels voorop te laten staan! De heldenmoed om overbodige regels te schrappen!

Verfrissende vernieuwing.

Vooropstaande prikkels.

Waarde mevrouw, eerder zal het kabinet-Balkenende u heldere taal tot het volk laten spreken dan dat het huis van Oranje tot de bedelstaf zal geraken. Als dit kabinet doet wat het zegt en zegt wat het denkt, dan zal het nog onverklaarbare dingen doen, want uit de gedachten valt niets af te lezen. De gedachten zijn dun, amuzisch, mechanisch.

,,Het zijn burgers, maatschappelijke organisaties en sociale partners die vorm geven aan de Nederlandse samenleving.''

Nog zo'n enorme gedachte.

Het zijn zoogdieren, vissen en al wat verder ademt die vorm geven aan het leven op aarde.

,,Velen in ons land staan, elk op eigen wijze, in de christelijke, humanistische, joodse, islamitische of een andere wereld- of levensbeschouwelijke traditie.''

Dat heet niet eens de kool en de geit sparen, hier wordt ook de lucht tussen kool en geit gespaard, benevens de rotte kolen, de geslachte geiten en alle luchtjes daar weer tussen.

Waardig wierp u ze eruit, geachte mevrouw, die op papier zo zielloos aaneengeplakte zinnetjes, met in iedere zin wel het woord – tenminste het woord! – uniek, krachtig, fors, stevig, hoogwaardig, wezenlijk of essentieel. Uw chocolademelk hebt u dik verdiend.

,,Om de arbeidsparticipatie te bevorderen moeten mensen terugkeren in het arbeidsproces en langer werken.''

Om de sterfparticipatie te bevorderen moeten mensen terugkeren in de grond en vaker sterven.

Uw zoon zag het voortreffelijk, mevrouw, toen hij bij het binnentreden van de chocoladekamer op de vraag van een senator of hij al oefende op het uitspreken van troonredes antwoordde: ,,Over tien jaar deel ik cd-roms uit bij binnenkomst van de Ridderzaal.''

Briljante zoon hebt u. Ik hoop dat die vorstelijke spruit van u het voornemen koestert over tien jaar ook de Gouden Koets te laten rondrijden met dummy's als inzittenden (plastic zwaaiarmpjes aan trekkoorden graag) zodat u en de uwen rustig op vakantie kunnen blijven. De voortekenen zijn goed.

    • Gerrit Komrij