Grieks tekort veel groter dan gemeld

Het Griekse overheidstekort blijkt al sinds 2000 hoger dan de norm van 3 procent van het Stabiliteitspact. De nieuwe cijfers doen twijfel rijzen over de basis voor de toelating van Griekenland tot de eurozone in 2001.

De nieuwe conservatieve regering in Griekenland maakte de bijgestelde cijfers gisteren bekend. Juist vandaag presenteert het Europees statistisch bureau Eurostat cijfers voor alle EU-lidstaten. Het Griekse tekort was in 2000 4,1 procent en niet 2 procent, zo blijkt nu. In 2001 en 2002 was het tekort 3,7 procent en niet 1,4 procent. Onlangs werd al bekend dat het tekort in 2003 op 4,6 procent uitkomt. In 2004 stijgt het tekort tot 5,3 procent door de kosten van de Olympische Spelen. Door bezuinigingen moet het in 2005 dalen tot 2,8 procent.

In juni 2000 besloten de EU-regeringschefs Griekenland toe te laten tot de eurozone op basis van cijfers over de periode 1997-1999. Het Griekse ministerie gaf geen nieuwe cijfers over deze periode. Volgens een Commmissie-woordvoerder hebben eventuele aanpassingen van cijfers geen gevolgen voor de legitimiteit van toelating van een land tot de eurozone.

De tekorten zijn een erfenis van de vorige socialistische regering. Volgens een regeringswoordvoerder vallen de cijfers veel slechter uit na ,,bijstelling naar beneden van de inkomsten in de sociale verzekering'' en ,,precieze inventarisatie van militaire uitgaven''. Zo had de vorige regering de aankoop van 45 gevechtsvliegtuigen niet in de cijfers opgenomen. De nieuwe regering stelde de cijfers bij in nauwe samenwerking met Eurostat.

In Brussel is men vooral verbaasd over de omvang van de bijstellingen. Eurostat had al eerder bezwaren tegen de Griekse cijfers gemaakt. In mei opende de Europese Commissie een excessieftekortprocedure (`rode kaart') tegen Athene, toen het tekort voor 2003 na een bijstelling op 3,2 procent werd geschat. EU-ministers van Financiën toonden zich deze maand tijdens een bijeenkomst in Scheveningen ,,bezorgd'' over de betrouwbaarheid van de Griekse cijfers. Statistieken mogen volgens hen ,,niet gevoelig zijn voor de politieke en electorale conjunctuur''. Zij vroegen de Commissie voor juni 2005 met minimumstandaarden te komen. Eurostat-directeur Vanden Abeele zei vanmorgen dat hij versterking van bevoegdheden en mankracht wil om audits uit te voeren.

perikelen: pagina 20