Gezamenlijk stemmen over de grondwet (Gerectificeerd)

Het kabinet wil dat het nationale referendum over goedkeuring van de Europese grondwet volgend jaar tegelijk wordt gehouden met referenda in andere lidstaten van de EU.

Dat heeft staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) gisteren in de Tweede Kamer gezegd. Zeker negen lidstaten, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, houden een referendum. Volgens Nicolaï kan door onderlinge afstemming ,,iets overgebracht worden van het Europese karakter dat die negen of meer referenda wel degelijk hebben'.

Volgens Nicolaï zal het wel moeilijk worden om de referenda in de verschillende landen ,,in elkaars buurt te brengen'. Zo wil Spanje het referendum al eind februari volgend jaar laten plaatshebben, maar denkt de regering-Blair in het Verenigd Koninkrijk aan de eerste helft van 2006. De meeste landen neigen volgens Nicolaï naar de tweede helft van volgend jaar. In de Tweede Kamer is gisteren gesproken over de mogelijkheid het referendum hier in het volgende voorjaar te houden. Dat is ook de planning in Portugal.

Volgens minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) is een hindernis voor Europese afstemming dat de meeste landen het referendum op zondag houden. In Nederland wordt het een woensdag, volgens het voorstel dat de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Waarschijnlijk laat de Tweede Kamer de regering wel formeel mede bepalen op welke datum het referendum wordt gehouden, zo bleek gisteren. CDA, VVD en SGP steunen deze wens van het kabinet, en krijgen bijval van D66.

De indieners van het referendum, de Kamerleden Karimi (GroenLinks), Dubbelboer (PvdA) en Van der Ham (D66), wilden het laatste woord over de datum geven aan een onafhankelijke referendumcommissie, die overlegt met de regering. Omdat het kabinet campagne gaat voeren voor een `ja', vreest Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) ,,een heel politiek debat' over een gunstige datum, wanneer de regering het recht krijgt data te vetoën. Volgens De Graaf is er geen sprake van dat ,,de regering politiek gaat bedrijven met de datum van de verkiezingen'.

Rectificatie

Grondwet

Het artikel Gezamenlijk stemmen over de grondwet (23 september, pagina 9) staat dat het Nederlandse kabinet wil dat het nationale referendum over goedkeuring van de Europese grondwet volgend jaar tegelijk wordt gehouden met referenda in andere EU-lidstaten. Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken, VVD) heeft in debat met de Tweede Kamer slechts gesproken over ,,onderlinge afstemming' van de data.