Fraude bij verkiezingen waterschappen

Kandidaten voor de komende verkiezingen bij vermoedelijk veertien waterschappen hebben fraude gepleegd. Ze hebben ter ondersteuning van hun kandidaatstelling gefingeerde handtekeningen gebruikt. Dit heeft de Unie van Waterschappen vandaag bevestigd.

De hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland alsmede het binnenkort op te richten waterschap Hollandse Delta hebben vandaag nader onderzoek naar de geldigheid van de kandidaatstelling verricht. De verkiezingen van een aantal waterschappen beginnen eind deze week. Stemmen kunnen per post op via Internet op kandidaten worden uitgebracht. De verkiezingen gaan ondanks de geconstateerde fraude wel door. Wel kunnen belanghebbenden zoals mede-kadidaten achteraf bezwaar aantekenen.

De fraude kwam enkele weken geleden aan het licht bij het waterschap Brabantse Delta. Handtekeningen bleken vervalst en motiveringen van kandidaten bleken identiek. De fraude zou het werk zijn van één man, drs.ing. Hans Bremer uit Amsterdam. Hij heeft vanmorgen alle verantwoordelijkheid op zich genomen. ,,Ik geef toe dat ik onjuist heb gehandeld'', aldus Bremer. Hij zegt toe zich voor een groot aantal waterschappen te hebben gekandideerd, en handtekeningen ter ondersteuning van andere kandidaten te hebben geleverd. Minimaal tien personen moeten de opgave van een kandidaat ondertekenen.

De dijkgraaf van Delfland, P. Schoute, verklaarde gisteren dat enkele waterschappen in Zuid-Holland vandaag gezamenlijk aangifte doen wegens valsheid in geschrifte. Ook waterschappen in het zuiden van het land maken gewag van fraude. De Brabantse waterschappen De Dommel, Brabantse Delta en Aa en Maas verdenken vier personen van fraude. De voorzitters van de drie waterschappen hebben besloten aangifte te doen tegen het viertal wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte. De vier kandidaten krijgen evenwel nog tot en met vrijdagmiddag om ontbrekende geldige handtekeningen in te dienen.

Ook in het noorden zijn volgens de Unie van Waterschappen bij de kandidaatsstelling gefingeerde handtekeningen ingediend.