Coalitie wil 20 miljoen voor de speelfilm

De coalitiepartijen CDA, VVD en D66 willen dat het kabinet jaarlijks 20 miljoen euro uittrekt voor fiscale maatregelen voor de Nederlandse speelfilm.

Dat heeft Doreen Boonekamp, directeur van het Nederlands Film Festival gisteravond tijdens de opening van de 24e editie van het festival bekendgemaakt. De drie partijen presenteerden gisteren een pakket aanpassingen op de Miljoenennota van het kabinet. Daarin is ook een post van 20 miljoen euro opgenomen ter ondersteuning van de filmindustrie. De nieuwe fiscale maatregel moet de huidige regeling met de commanditaire vennootschap (cv) vervangen. De cv-regeling, waarmee de afgelopen vijf jaar tientallen speelfilms zijn gemaakt, heeft het kabinet deze week definitief afgeschaft. De staatssecretaris schreef daarbij dat het kabinet ,,hernieuwde inzet van fiscale maatregelen voor de filmsector'' van de hand wijst.

D66, motor achter de structurele extra steun voor de Nederlandse film, verwacht desondanks dat de nieuwe fiscale regeling zonder problemen tijdens de algemene beschouwingen door de Tweede Kamer zal worden geloodst. Daarover zijn volgens woordvoerder B. Bakker harde afspraken gemaakt met de coalitiepartners. Nadere uitwerking van de plannen zal na overleg tussen het Ministerie van OC&W en de sector in november in het belastingplan voor 2005 moeten worden vastgelegd.

De vreugde in de filmwereld was groot. Zowel Toine Berbers, directeur van Het Nederlands Fonds voor de Film als Carolien Croon, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Speelfilmproducenten, beiden lid van de werkgroep filmstimuleringsbeleid, roemen de inzet van D66 voor het verkrijgen van politiek draagvlak voor de nieuwe maatregel. Veel is nog afhankelijk van de precieze uitwerking ervan. Volgens Berbers en Croon valt te denken aan een eerder voorstel om de Filminvesteringsaftrek (FIA) van de inkomsten- naar de vennootschapsbelasting over te hevelen. Berbers hoopt dat er voldoende publieksfilms gemaakt kunnen blijven worden, zonder dat deze uit de begroting van het Fonds gefinancierd hoeven te worden.