Begroting van Frankrijk naar tekort 2,9 pct

Het Franse begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,9 procent van het bruto binnenlands product. Dit maakte minister van Financiën Nicolas Sarkozy gisteren bekend bij de presentatie van zijn begroting 2005.

Met het terugdringen van het tekort, voor dit jaar geraamd op 3,6 procent, voldoet Frankrijk volgend jaar weer aan de regels van het Stabiliteitspact. De afgelopen vier jaar werd de 3-procentsnorm overschreden.

Sarkozy noemde het terugdringen van het begrotingstekort een ,,absolute prioriteit''. ,,Als Frankrijk wil meepraten in Europa en invloed wil uitoefenen, dan moet het zich houden aan de regels van het Europese spel'', zei hij. Sarkozy's voorganger Francis Mer en ook premier Jean-Pierre Raffarin hebben zich in het verleden naar aanleiding van de Franse overtreding van de Europese regels herhaaldelijk laatdunkend uitgelaten over Brussel. Sarkozy heeft vanaf het moment dat hij aantrad als minister van Financiën, dit voorjaar, steeds gezegd dat Frankrijk zijn Europese verplichtingen moest nakomen.

De terugdringing van het tekort is mogelijk dank zij een huidige economische groei van ongeveer 2,6 procent, waarmee Frankrijk beter presteert dan voorzien in de begroting voor 2004. Die prestatie ligt ook hoger dan het gemiddelde in de eurozone. De begroting voor 2005 is gebaseerd op een voorspelde groei van 2,5 procent. Door hogere belastinginkomsten dankzij de groei komt het tekort dit jaar uit op 49,1 miljard euro in plaats van de voorziene 55 miljard. Volgend jaar wordt het verder teruggedrongen tot 44,9 miljard.

Ondanks een bevriezing van de staatsuitgaven op 288,8 miljard euro, gecorrigeerd voor inflatie, heeft Sarkozy een marge gevonden van 17 miljard euro. Daarvan komt zeven miljard van het staatselektriciteitsbedrijf EdF, in ruil waarvoor de staat de pensioenverplichtingen op zich overneemt. Na aftrek van de tien miljard voor het begrotingstekort gaat van het resterende bedrag vijf miljard naar prioriteiten als defensie, veiligheid en justitie. Een miljard is gereserveerd voor onderzoek en een miljard voor sociale samenhang.

Sarkozy kondigde voorts een verlaging van de successierechten aan, een verhoging van de aftrek van salariskosten van huishoudelijk personeel, beperkte belastingaftrek van de lening voor starters op de huizenmarkt en fiscale gelijkschakeling van geregistreerde partners met gehuwden.

De presentatie van het budget was Sarkozy's tweede en laatste grote optreden als minister van Financiën. Hij heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van regeringspartij UMP, waarvoor hij vrijwel zeker gekozen zal worden.