Artoteek Oost

In het artikel Belliot kort kunstsector met 2,9 procent (14 september, pagina 9) staat dat de Amsterdamse Artoteek Oost een van de instellingen is die geen subsidie meer krijgt. De subsidiëring van de artotheek blijft echter gehandhaafd. De afwijzing van cultuurwethouder Hannah Belliot betreft een subsidieaanvraag voor educatieve projecten.