Wethouder van Den Haag afgetreden

De Haagse wethouder Arend Hilhorst (Ruimtelijke Ordening, PvdA) is vandaag met onmiddellijke ingang afgetreden. Dat heeft Hilhorst vandaag in een brief aan burgemeester Deetman bekendgemaakt.

Volgens Hilhorst is er voor hem onvoldoende draagvlak om verder te gaan als wethouder. Dat bleek hem na overleg gisteravond met collega PvdA-wethouders en de gemeenteraadsfractie van zijn eigen partij. Hilhorst voelde ,,onvoldoende basis om de zware taken van dit wethouderschap te volbrengen''.

De eigen fractie had vorige week felle kritiek op de handelswijze van de wethouder rond de leiding van Woningbeheer. Dit bedrijf, dat in handen is van de gemeente, is belast met de uitvoering van stadsvernieuwing voor de gemeente, maar beheert ook onroerend goed in Den Haag.

De meest recente problemen voor de wethouder ontstonden over de samenstelling van de raad van commissarisen van Woningbeheer. Commissarissen van het bedrijf Woningbeheer bleken in dienst te zijn van adviesbureau Koningsbos. Henk Jagersma, directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente, was commissaris bij het moederbedrijf van Koningsbos, Axioma.

De onthulling van het commissariaat van Jagersma in de Haagsche Courant leidde tot commotie in de Haagse gemeenteraad. Niet alleen oppositiepartijen hekelden de ,,geur van belangenverstrengeling'', ook coalitiepartijen vonden dat Hilhorst deze situatie had moeten voorkomen.

De PvdA-fractie eiste van de eigen wethouder vorige week het aftreden van Jagersma, maar Hilhorst wilde daar niet van weten. Overigens besloot Jagersma zelf naar aanleiding van de commotie op te stappen als commissaris. Fractievoorzitter Henk Kool en Hilhorst beklemtonen dat de fractie niet het vertrouwen heeft opgezegd, maar dat de wethouder zelf na de gesprekken met de fractie is opgestapt.