Universiteit hoeft niet schraal te zijn

Na het lezen van bijdrage van de heer De Wijckerslooth `Het wordt schraal aan de universiteit', kon ik mij niet aan de indruk onttrekken dat universiteitsbestuurders als hij weliswaar geloven in verandering, maar niet als het gaat om het bekostigen van het hoger onderwijs (Opiniepagina, 14 september). Want zouden we studenten niet juist moeten aanmoedigen om hun studie sneller te doorlopen en ons niet het hoofd breken over allerlei mogelijkheden om langstuderenden te blijven subsidiëren? De Wijkerslooth noemt als een van de redenen om niet tot verandering over te gaan het benadelen van studenten die zich in het eerste of tweede studiejaar realiseren dat een andere studierichting hun beter past. Maar waarom zou de belastingbetaler moeten opdraaien voor deze twijfelaars? Waarom zijn universiteiten niet inventiever in het aanpassen van hun verzuilde systeem en maken zij het mogelijk studiepunten uit te wisselen tussen verschillende opleidingen? In het Angelsaksische model van credit transfer kan men studiepunten uit het propedeusejaar meenemen naar een andere opleiding of universiteit, en zowel de student als de belastingbetaler profiteert daarvan. Mede daardoor hoeven in het buitenland studenten die twee studies willen volgen, hun studietijd niet te verdubbelen. Waarom dan wel in Nederland?

Juist omdat hoger onderwijs hier relatief goedkoop is, maken studenten niet altijd een bewuste studiekeuze. En omdat de universiteiten toch volledig door het rijk worden bekostigd, zien deze op hun beurt geen aanleiding om hierin verandering te brengen.

Wordt het niet tijd dat wij kijken naar een fundamentele aanpassing waardoor wij de kenniseconomie ondersteunen, de kwaliteit van studenten en onderwijsprogramma's verbeteren en iedereen die ook werkelijk kan studeren daartoe de gelegenheid bieden? Dan moeten overheid en universiteiten meer leningen beschikbaar stellen, meer studiebeurzen aanbieden en overstappen op een prestatiegericht systeem waarbij de student meer steun krijgt en zijn studie verder kan verdiepen naarmate hij betere resultaten boekt. Daarmee wordt verschraling voorkomen.

    • Len Even
    • Directeur. Webster University Leiden