Porter Goss directeur van CIA

De Inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat heeft met twaalf tegen vier stemmen ingestemd met de aanstelling van Porter Goss als directeur van de inlichtingendienst CIA. De tegenstemmen waren alle afkomstig van Democraten die Goss, Republikeins Congreslid voor Florida, partijdig vinden. Goss was voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden. Hij volgt George Tenet op die, na kritiek op de dienst naar aanleiding van de aanslagen van 11 september en de aanval op Irak, ontslag nam.