Onjuiste subsidie EU niet retour

De Europese Commissie blijkt niet in staat landbouwgelden terug te vorderen die door EU-lidstaten niet volgens de regels zijn besteed. Tussen 1971 en 2002 is voor ruim 3 miljard euro aan illegale betalingen gemeld aan Brussel. Hiervan is slechts 537 miljoen euro (17 procent) door de ontvangers terugbetaald. Ruim 250 miljoen euro werd als oninbaar afgeschreven. De rest van de terugvorderingen loopt nog altijd.

Bij de illegale uitbetaling van landbouwgelden gaat het volgens het Europese Rekenhof vooral om marktinterventies. De groente- en fruitsector (30 procent) en exportsubsidies (25 procent) nemen het grootste deel van de illegale uitbetalingen voor hun rekening.

Rekenhoflid David Bostock zei gisteren de indruk te hebben dat terugvordering van illegale uitbetalingen ,,niet zo'n hoge prioriteit'' heeft voor de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Hij constateerde ook ,,zwakheden'' in het systeem van melding, registratie en afschrijving van foutief uitgekeerde gelden. Het Rekenhof doet een aantal suggesties, waaronder verbetering van de informatie die voor de Commissie beschikbaar is. Ook moeten besluiten worden verduidelijkt over wie opdraait voor de afschrijving van bedragen als oninbaar, de Commissie of de betrokken lidstaat.

De Commissie heeft op het rapport van het Rekenhof gereageerd met enkele voorstellen. Zo zouden de kosten van afschrijving door Commissie en lidstaat moeten worden gedeeld, indien een lidstaat er ondanks een echte inspanning niet in slaagt het bedrag binnen vier tot zes jaar terug te halen. Bostock sprak van ,,een stap in de goede richting''. Volgens hem is het onmogelijk 100 procent terug te krijgen. ,,Maar als je minder dan de helft terughaalt, moet je ontevreden zijn.''