Nieuw fonds zonder geld

De vette jaren in de filmwereld zijn voorbij. Het kabinet wil geen fiscaal voordeel meer voor films.

Teleurstellend, maar te verwachten. Zo laten de reacties op de brief van staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) over het filmstimuleringsbeleid zich samenvatten. In de marge van de cultuurnota schreef de staatssecretaris gisteren aan de Kamer over de mogelijkheid om fiscaal voordeel te gunnen aan particuliere filminvesteerders. Het kabinet ziet daartoe geen mogelijkheid en heeft ook geen geld om die financiële aderlating te compenseren. Wel wordt onderzoek gedaan naar een garantiefonds dat de risico's van investeren in film zou moeten afdekken. Maar ook daarin zal het kabinet geen geld stoppen.

,,Wat nu geboden wordt is totaal onvoldoende om de Nederlandse publieksfilm op het niveau van de laatste jaren te houden'', zegt C. Croon, directeur van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten. ,,Het garantiefonds is een handreiking waarvan de strekking nog onduidelijk is, maar waarvoor in elk geval geen geld is.''

De staatssecretaris vestigt haar hoop wel op particuliere investeerders, maar haar brief moedigt potentiële geldschieters bepaald niet aan. ,,Binnen de Nederlandse context zijn verliezen van minimaal 50% eerder regel dan uitzondering'', schrijft Van der Laan. Alleen de ,,zeer sterke fiscale stimulans'' van de afgelopen jaren heeft volgens haar particulier kapitaal aan film kunnen binden. De Tweede Kamer wil in antwoord op de brief nog wel een poging wagen, zegt B. Bakker van de D66-fractie. ,,Als ik me niet vergis is er nog altijd een meerderheid voor fiscale steun aan de filmsector en ik denk dat wij binnenkort met een voorstel komen.''

Met medewerking van Kasper Jansen, Kester Freriks, Sandra Heerma van Voss, Bas Blokker en Ron Rijghard