`Minder koopkracht minima'

Alleen personen met een eigen huis en een afgeloste hypotheek gaan er het komende jaar in koopkracht op vooruit. Minima zullen nog iets meer terugvallen dan het kabinet verwacht. Dit blijkt uit berekeningen van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

De berekeningen die het kabinet voor de miljoenennota liet uitvoeren, laten gemiddeld een gunstiger beeld zien dan die van het Nibud. Dat komt omdat het kabinet berekeningen maakt die voor grote groepen gelden – zoals modale tweeverdieners met kinderen, of alleenstaande minima. Bezuinigingen in de huursubsidie, de no-claimregeling in het ziekenfonds en het afschaffen van de `Zalmsnip' en de pc-privéregeling laat het kabinet in die berekeningen buiten beschouwing. Deze bezuinigingen hebben veel persoonlijke effecten, vooral voor minima. Het Nibud neemt deze persoonlijke nadelen wél mee in zijn individuele `koopkrachtplaatjes', waardoor deze negatiever kunnen uitvallen.

Vooral het al of niet bezitten en afbetaald hebben van een eigen huis laat verschillen in de berekeningen tussen Nibud en kabinet zien. Uit de voorbeelden van het Nibud komt naar voren dat een AOW'er met een afbetaald eigen huis er 1,1 procent op vooruit kan gaan, terwijl een AOW'er met een huurhuis hetzelfde percentage in koopkracht kan dalen.

Een alleenstaande WAO'er met een huurhuis die geen no-claimkorting van het ziekenfonds krijgt, gaat er volgens de Nibud-cijfers 2,6 procent op achteruit. Dat is meer dan een procentpunt verschil met de kabinetsvoorspelling van 1,5 procent koopkrachtvermindering voor alleenstaande minima. Krijgt diezelfde WAO'er wél de hele no-claimkorting van 250 euro per jaar terug, dan verliest hij `slechts' 0,5 procent aan koopkracht, zo berekende het Nibud.