Kritiek banken op kabinet

De economen van de drie grote Nederlandse banken, ABN Amro, ING en Rabobank, hebben op enkele punten kritiek op de miljoenennota die gisteren door de regering is gepresenteerd.

De onderzoeksafdelingen van de banken, die ieder jaar hun eigen berekeningen maken, staan positief tegenover de forse ingrepen in bijvoorbeeld WW, WAO en het prepensioen, maar volgens hen slaagt de regering er onvoldoende in om de noodzaak van de ingrepen duidelijk te maken. Daardoor ontstaat volgens hen onnodige onrust onder de bevolking. Dat leidt er toe dat consumenten meer sparen en minder uitgeven. ,,Dat zal de groei van de Nederlandse economie nog jaren ondermaats houden'', aldus ING.

De banken zijn het ook oneens met de voorgestelde bezuinigingen op onderwijs. ABN Amro noemt een besparing op onderwijs – en op infrastructuur – hetzelfde als ,,de kip met de gouden eieren slachten''. Juist via onderwijs is het opleidingsniveau van de bevolking te verhogen, wat leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit. Die is hard nodig wegens de vergrijzing en de daardoor afnemende groei van de beroepsbevolking. Vergrijzing wordt door de banken gezien als de belangrijkste uitdaging voor de Nederlandse economie, naast de toenemende internationale concurrentie.

Positief staan de banken tegenover de voorgestelde verlaging van de belastingdruk voor bedrijven. Maar ze zijn het niet eens met de manier waarop de regering die ingreep wil financieren: via afschaffing van het grijze kenteken en verhoging van de energiebelasting.

Volgens Rabobank profiteren hiervan vooral grote bedrijven en niet het midden- en kleinbedrijf, dat juist de banenmotor van Nederland is. Dat zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid, aldus Rabobank. ABN Amro ziet liever een vermindering van de aftrekposten voor bedrijven.