Investeren in kleinere vloot

Vissers die volgend jaar vrijwillig hun visserij-activiteiten staken, ontvangen een financiële tegemoetkoming. Dat moet leiden tot een inkrimping van de vangstcapaciteit met ten minste 35 procent. De regeling is vastgesteld voor IJsselmeer- en Noordzeevissers. Voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee, die volgend jaar helemaal moet stoppen, wordt een aparte saneringsregeling overwogen. Op de landbouwbegroting voor 2005 is hiervoor nog geen reservering gemaakt.