Impasse in België over nachtlawaai

De Belgische regering wil vandaag proberen alsnog een oplossing te vinden in de dreigende regeringscrisis over uitbreiding van het aantal nachtvluchten op de Brusselse luchthaven Zaventem.

Premier Guy Verhofstadt brak gisteravond twee ribben bij een auto-ongeluk bij zijn woonplaats Gent. Volgens de politie sloeg de dienstauto van Verhofstadt over de kop, nadat een betonnen stootrand langs de weg was geraakt. De premier en zijn chauffeur werden in het ziekenhuis opgenomen, maar geen van beiden had ernstige verwondingen. Verhofstadt zou vanmiddag zijn vice-premier Lourette Onkelinx ontvangen om een uitweg uit de politieke impasse over de nachtvluchten te zoeken.

Inzet van de dreigende crisis is de eis van koeriersbedrijf DHL om uitbreiding van het aantal nachtvluchten. Wordt dat niet gehonoreerd dan dreigt DHL zijn Europese distributiecentrum uit Brussel te verplaatsen. Dat zou het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in de Belgische hoofdstad betekenen.

De federale regering is bereid mee te werken aan versoepeling van het nachtregime, maar zij is daarvoor afhankelijk van de instemming van de gewestregeringen van Vlaanderen en Brussel die over milieuzaken zoals geluidhinder gaan. Beide gewestregeringen liggen dwars.

Verhofstadt had gisteren 20 uur bijna onafgebroken overleg met zijn federale kabinet en de Vlaamse en Brusselse gewestregeringen achter de rug over de kwestie. Aan het eind van de middag presenteerde hij in het parlement een compromisvoorstel van de federale regering, dat uitgaat van uitbreiding van het aantal nachtvluchten van 25.000 naar 28.000 per jaar en spreiding van de geluidshinder over Vlaams en Brussels grondgebied. Hij zei toen te hopen op een akkoord ,,de komende uren of desnoods morgen''. Maar zowel de Vlaamse als Brusselse deelregering had nog bezwaren, waarbij de spreiding van de nachtvluchten het grootste twistpunt is. Volgens Verhofstadt zou de totale geluidsoverlast uiteindelijk afnemen door de inzet van stillere vliegtuigen.

Door het compromisvoorstel is de druk op de Vlaamse en Brusselse gewestregeringen groot om vandaag alsnog in te stemmen.

De federale regering kwam vanmorgen bijeen onder leiding van vice-premier Lourette Onkelinx van de Franstalige sociaal-democratische PS. Premier Verhofstadt zou zich in de loop van de middag weer bij de onderhandelaars voegen. De Vlaamse gewestregering zou vanmiddag bijeenkomen om zich opnieuw over de kwestie te buigen. De Brusselse deelregering had geen vergadering gepland.