Gemanipuleerd gras verspreidt zich 21 kilometer

Stuifmeel van genetisch gemanipuleerd gras kan zich over een afstand van 21 kilometer verspreiden, veel verder dan eerder werd aangenomen. Tegenstanders van genetische manipulatie vrezen dat de kunstmatige genetische veranderingen naar natuurgebieden uitlekken, als dit gras op grote schaal commercieel verkrijgbaar wordt.

De nieuwe gegevens komen naar voren in een veldstudie op een proefboerderij in Oregon door wetenschappers van het Environment Protection Agency, het Amerikaanse ministerie van Milieu. De resultaten ervan zijn deze week gepubliceerd op de website van het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Het onderzoek naar het transgene gras werd uitgevoerd op een proefboerderij in Oregon. De planten waren door middel van genetische manipulatie resistent gemaakt tegen het onkruidbestrijdingsmiddel RoundUp. Het betreft fioringras (Agrostis stolinifera) dat de Amerikaaanse bedrijven Monsanto en Scotts speciaal ontwikkelden voor toepassing op golfbanen. Fioringras levert een fijngestructureerde, dichte grasmat, ook als het heel kort gemaaid wordt.

Door de ingebouwde herbicide-resistentie zou het onderhoud van golfbanen eenvoudiger worden, omdat onkruid dan bestreden kan worden door simpel RoundUp over de greens te spuiten. Alleen het gewenste fioringras blijft dan staan. Monsanto en Scotts hebben samen tientallen miljoenen dollars geïnvesteerd in het onderzoek naar een herbicide-resistente grassoort.

Dat nu blijkt dat het gemanipuleerde gras tot op een afstand van 21 kilometer andere grassen kan bevruchten, heeft wetenschappers verbaasd. Uit eerdere kleinschaliger veldproeven was een verspreiding van slechts iets meer dan een kilometer naar voren gekomen. Nu blijkt dat het stuifmeel een veel groter bereik heeft, verwachten ecologen dat de resistentiegenen zich sneller dan eerder aangenomen naar in het wild voorkomend fioringras zullen verspreiden. Dat risico wordt nog vergroot door het feit dat stuifmeel van fioringras tenminste twaalf andere Amerikaanse grassoorten kan bevruchten en zo hybride planten kan vormen.

Tegenover The New York Times verdedigde het bedrijf Scotts gisteren dat het alleen plannen heeft om het genetisch gemodificeerde gras aan golfbanen te verkopen. Daar wordt het gras zo vaak gemaaid, dat het volgens het bedrijf uitgesloten is dat de planten er aren met stuifmeel ontwikkelen. Het genetisch gemodificeerde gras wacht nog op de vereiste vergunningen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw voor toelating op de markt.