`De woede zit nu heel erg diep'

Brandweerlieden voerden deze week fel actie. In Rotterdam rookbommen en in Den Haag ruzie met de politie. Waar komt die boosheid vandaan?

Het maatschappelijk verzet tegen het kabinetsbeleid is de laatste dagen in kracht toegenomen. Maandag verzamelden tienduizenden mensen zich op de Rotterdamse Coolsingel, gisteren – op prinsjesdag – vond het protest plaats op het Spui in Den Haag. Tijdens beide bijeenkomsten roerden brandweermannen zich het felst: in Rotterdam lieten actievoerende brandweermannen rookbommen achter in het stadhuis, in Den Haag drongen ze ook door tot het stadhuis, waarbij ze toegang kregen tot het gebouw door het brandalarm af te laten gaan. Dat is opmerkelijk, omdat de brandweer zorg draagt voor de openbare veiligheid. Maar landelijk bestuurder Peter Wiechmann van de ambtenarenbond AbvaKabo heeft begrip voor de boosheid.

Waarom is het protest van de brandweer zo fel?

,,Werkgevers willen een einde maken aan de regeling waarbij brandweerlieden op hun vijfenvijftigste stoppen met werken. Er wordt gedaan of dat een luxe regeling is, niet meer van deze tijd. Maar voor brandweermannen is het behoud van de regeling van enorm belang. Gevreesd moet worden voor de brandveiligheid, als de brandweer zo onder druk komt te staan.''

Burgemeester Cohen van Amsterdam kreeg loeiende brandweerwagens voor de deur, in Rotterdam en Den Haag drongen brandweerlieden het stadhuis binnen. Werkt zulk protest niet averechts?

,,We doen ons best om de protesten netjes binnen de perken te houden. Maar een ludiek protest organiseren en dan weer tot de orde van de dag overgaan, zo ligt het niet. Dit plan raakt de ziel van de brandweerman. Soms gebeuren er dingen die je niet kunt accepteren.''

Waar ligt dan de grens?

,,De woede zit zo diep en uit zich zo, dat we soms denken: dat moeten we de volgende keer maar niet meer zo doen. Helder is dat geweld uit den boze is. Anderen mogen niet in gevaar komen.''

Heeft u begrip voor de harde acties?

,,Dergelijke acties als in Rotterdam, waar vuurwerk werd afgestoken in het stadhuis, zijn niet afgesproken. Maar ik heb er wel begrip voor, ja. Er zit veel ongerustheid bij de brandweer, men wordt direct en persoonlijk aangepakt.'''

Is een oplossing nabij?

,,De CAO-onderhandelingen liggen stil, we zijn druk bezig met actie. We proberen een datum te prikken voor nieuwe onderhandelingen, maar op dit moment zie ik nul procent onderhandelingsruimte.''

    • Anton Slotboom