CDA tegen korten op WW bij ontslagvergoeding

Coalitiepartij CDA wijst het plan van het kabinet om de ontslagvergoeding voor werknemers te korten op de WW-uitkering, van de hand. Daardoor ontstaat een gat van honderd miljoen euro in de begroting.

Het standpunt van de CDA-fractie is besproken met de voorzitters van de twee andere regeringspartijen. Volgens het CDA is het schrappen van de ontslagvergoeding in strijd met het verzekeringskarakter van de WW. Bovendien zou de maatregel tot aanzienlijke inkomensachteruitgang leiden voor middeninkomens.

Het CDA wil het kabinetsplan niet helemaal terugdraaien. Het wil dat bedrijven een ontslagen werknemer maximaal één netto jaarsalaris mogen meegeven, zonder dat de WW wordt gekort. Volgens een woordvoerder van CDA-fractievoorzitter Verhagen komt hij bij de algemeen politieke beschouwingen met een dekking, maar hij kon niet aangeven welke.

In het overleg van de drie coalitiepartijen zijn ook een aantal andere wijzigingen op de kabinetsplannen besproken. Zo wil D66 dat de onderwijsbezuinigingen niet doorgaan, terwijl de VVD de fiscale voordelen van het grijs kenteken overeind wil houden.

Het CDA wil daarnaast dat werknemers die volgend jaar 55 zijn, ontzien worden in de VUT- en prepensioenplannen van het kabinet. In het kabinetsvoorstel ligt de grens bij werknemers die volgend jaar 57 zijn.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken) vindt dat de ingrepen in de WW niet betekenendat de werkloosheidsuitkering nu met rust wordt gelaten, zo blijkt uit een vraaggesprek in de Volkskrant van vandaag. ,,Over de WW praten we door, daarover zijn in het kabinet afspraken gemaakt.''

Volgend jaar gaat de drempel voor de WW omhoog. Alleen wie 39 van de laatste 52 weken heeft gewerkt en bovendien vier van de afgelopen vijf jaar, komt nog voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking. Uit de woorden van Brinkhorst is af te leiden dat het daarbij niet blijft. ,,Dit kabinet is nog lang niet klaar met de hervorming van de verzorgingsstaat. We staan pas aan het begin.''

Brinkhorst lijkt daarmee ook in te gaan tegen de opvattingen van zijn collega De Geus (Sociale Zaken). Deze zei vorige week in de media dat het kabinet de WW deze kabinetsperiode verder met rust zal laten. ,,En zoiets zeg ik niet als ik daar niet met collega's over heb gesproken'', aldus De Geus toen. In een vraaggesprek met Trouw van vandaag maakt minister De Geus er zich zorgen over dat Nederland over vijftien jaar een `legertje van twee miljoen kanslozen' telt. Als oorzaak wijst De Geus het verdwijnen van laaggeschoold werk aan.