Zorgpersoneel moet anders leren werken

De arbeidsproductiviteit in de zorgsector moet omhoog. Daartoe is onder meer een modernisering van de beroepenstructuur in de sector nodig: de huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Als dit niet gebeurt, zal naar schatting over twintig jaar meer dan 20 procent van de beroepsbevolking in de zorg werkzaam moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen. Volgens minister Hoogervorst (Volksgezondheid) betekent dit het einde van de solidariteit. In de sector werken nu bijna 1,2 miljoen mensen, ruim 200.000 meer dan in 2000. Daarmee neemt de sector al bijna 14 procent van de beroepsbevolking voor zijn rekening. De lonen zijn in de zorgsector sinds 1998 meer gestegen dan elders op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit de toelichting bij de begroting voor 2005.